Petermanova veža

Architektonická súťaž 1. miesto
Lokalita: Banská Bystrica
Rok: 02/2023
Autori: Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD.