Obnova hradu Krásna Hôrka

V procese realizácie
Lokalita: Krásnohorské Podhradie
Rok: 2017 - 2023
Projekcia: Projekčné oddelenie SNM
Zodpovedný projektant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Autori: Ing. arch. R. Erdélyi, PhD., Ing. arch. M. Kotrus, Ing. arch. A. Kotrusová, PhD.,
Ing. M. Štefanidesová, Ing. arch. B. Vachová, PhD., Ing. arch. M. Vaňo, Ing. D. Lavrinčíková, PhD.
Vizualizácie: Ing. arch. Martin Halama