Hotel Ďumbier

Architektonická súťaž 3. miesto
Lokalita: Brezno
Rok: 04/2021
Autori: Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Miroslav Jošt