Etnografická expozícia Horehronského múzea

Architektonická súťaž
Lokalita: Brezno
Rok: 03/2022
Autori: Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD.