Petermanova veža, Banská Bystrica

Hotel Ďumbier, Brezno

ÚOO, Bratislava

Hrad Krásna Hôrka

Infocentrum, Krásna Hôrka

Etnografické múzeum, Brezno